Search
Close this search box.

Numerasi Sekolah Rendah

RM30.00

Out of stock

Numerasi Sekolah Rendah ialah sebuah buku yang membincangkan penggunaan model peringkat kefahaman numeras untuk mengetahui peringkat kefahaman murid sekolah rendah dalam numerasi. Model peringkat kefahaman numerasi ini adalah diharapkan menjadi panduan kepada guru bagi murid yang berada pada Tahun Empat kerana mereka ini telah selesai menjalani program LINUS (Literasi dan Numerasi) semasa mereka berada pada Tahun Satu sehingga Tahun Tiga, jadi melalui model ini diharapkan agar pada Tahun Empat diteruskan dengan model peringkat kefahaman numerasi untuk melihat peringkat perkembangan dalam proses pemikiran kreatif dalam menjawab soalan-soalan dalam numerasi. Selain penerangan tentang model peringkat kefahaman numerasi, buku ini juga menerangkan senario numerasi di Malaysia, kurikulum sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran, teori-teori yang terlibat, nombor, asas pengiraan, pengukuran, bentuk dan ruang, kerangka model peringkat kefahaman numerasi dan penilaian. Diharapkan buku ini dapat menyumbangkan ilmu numerasi ini kepada guru kepada guru dan guru pelatih pendidikan metamatik sebagai rujukan untuk mereka mengetahui peringkat kefahaman numerasi sekolah rendah. Bahan yang ditulis dalam buku ini berfaedah untuk para penyelidik dan pelajar dalam bidang pendidikan di Institut Pengajian Tinggi dan Institut Pendidikan Guru yang ingin mengetahui peringkat kefahaman numerasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran numerasi sekolah rendah.

Penerbit : Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Weight 0.556 kg
Hi, how can I help you?